Strony internetowe Muzeum w Przeworsku używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Aktualności

26.03.2008
          


VI wojewódzki konkurs plastyczny

Współcześni Rycerze Św. Floriana
pod patronatem Wojewódzkiego Kuratora Oświaty


       


 Regulamin VI edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży
pod hasłem:

„Współcześni Rycerze Św. Floriana”
 

1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
Konkurs objęty jest patronatem Wojewódzkiego Kuratora Oświaty.

2. Cele konkursu

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez
Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia
człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz
postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym

3. Warunki uczestnictwa

Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.
Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie

mniejszym niż A-4 i nie przekraczającym formatu A-3, na temat :
    Jak wyobrażam sobie współczesną pracę strażaka?
Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę indywidualnie, bądź w grupach (np. klasa lub koło
zainteresowań).
Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na trzy grupy wiekowe:
          I grupa    -  5-6 lat (dzieci w wieku przedszkolnym)
          II grupa   -  7-9 lat (klasy 1-3 szkoły podstawowej)
          III grupa  - 10-12 lat (klasy 4-6 szkoły podstawowej)
Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię,
nazwisko, grupę wiekową, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

4. Terminy
Prace konkursowe należy składać w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku
lub przesłać na adres: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Współcześni Rycerze Św. Floriana” do dnia 11.04.2008 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu

Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej muzeum pod adresem:
www.muzeum.przeworsk.pl
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac dyplomy i nagrody rzeczowe
w każdej z wymienionych grup wiekowych.
Nagrody przyznane zostaną w ramach posiadanych środków.
Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 5.05.2008 r. o godz. 11 00 podczas otwarcia
wystawy pokonkursowej w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku.

6. Zastrzeżenia

Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.
Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu w mediach,
wydawnictwach i prezentacjach internetowych.
Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.
Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Bliższych informacji udziela Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku: 
tel.(16) 648 81 65 lub (16) 648 71 45


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

© Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy