Strony internetowe Muzeum w Przeworsku używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Tematy lekcji

OFERTA EDUKACYJNA MUZEUM PRZEWORSKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Lekcje muzealne prowadzone są przez pracowników merytorycznych muzeum. Podczas lekcji muzealnych umożliwia się dzieciom i młodzieży kontakt z eksponatami, posiłkujemy się też technikami multimedialnymi. Wprowadzamy również elementy pracy własnej, dzięki której wzrasta aktywność dzieci, ułatwia ona także przyswojenie nowych wiadomości.

OPŁATA ZA LEKCJĘ MUZEALNĄ WYNOSI: 2 ZŁ OD UCZNIA


DZIAŁ HISTORYCZNO - ARTYSTYCZNY

Lekcje prowadzi mgr Bożena Figiela, tel. 16 -648-71-45

 1. Klasycyzm i Romantyzm – literatura i sztuka XIX w. a życie przeworskiej rezydencji.
 2. Klasycyzm w sztuce na przykładzie ekspozycji wnętrz pałacowych Muzeum w Przeworsku.
 3. Elementy antyczne i motywy mitologiczne w wystroju wnętrz pałacu Lubomirskich w Przeworsku.
 4. Mitologia w sztuce – zajęcia ilustrowane slajdami.
 5. Biblia w sztuce (główne motywy ikonograficzne) – zajęcia ilustrowane slajdami.
 6. Czy znasz swojego patrona (ikonografia świętych) – zajęcia ilustrowane slajdami.
 7. Wstęp do heraldyki, czyli co powinniśmy wiedzieć o herbach.
 8. Lubomirscy herbu Szreniawa – genealogia i koligacje z innymi rodami arystokratycznymi.
 9. Rezydencja – zamek - pałac – siedziby rodów magnackich w okolicach Przeworska.
 10. Pałac Lubomirskich w Przeworsku – architektura, zbiory biblioteczne, historyczne i artystyczne do 1944 roku.
 11. Zbiory sztuki książąt Lubomirskich z Przeworska.
 12. Historia rzeczy codziennych, czyli jak wyglądało żelazko, lodówka i inne przedmioty w domu prababci.
 13. W sidłach Amora – zaloty i romanse w kręgu arystokracji (lekcja na Walentynki).
 14. Przy polskim stole – obyczaje codzienne i świąteczne, dobre maniery, sztuka nakrywania stołu.
 15. Na tropach sztuki – propozycja lekcji muzealnej w formie wycieczki do przeworskich kościołów. Uwaga! Opłata za prowadzenie wynosi 50 zł (grupa zorganizowana).

DZIAŁ HISTORII POŻARNICTWA

Lekcje prowadzi mgr Wojciech Kruk, tel. 16 -648-81-65

 1. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Przeworsku.
 2. Gaszenie pożarów dawniej i dziś - rozwój techniki gaśniczej na przestrzeni wieków.
 3. Hełmy używane w polskich strażach pożarnych od połowy XIX w. do współczesności.
 4. Zasłużeni działacze polskiego pożarnictwa.
 5. Święty Florian – patron chroniący od ognia.
 6. Budowa i obsługa dawnego sprzętu pożarniczego.

DZIAŁ REWALORYZACJI PARKU

Lekcje prowadzi mgr inż. Grzegorz Drabik, tel. 502 216 533

 1. Rozpoznawanie drzew na podstawie budowy morfologicznej.
 2. Epidemie szkodników w przyrodzie na przykładzie Szrotówka kasztanowcowiaczka – szkodnika kasztanowców.
 3. Kompleksowa pielęgnacja trawników.
 4. Róże pienne – tajniki hodowli i pielęgnacji.

DZIAŁ HISTORII MIASTA I REGIONU - HISTORIA

Lekcje prowadzi mgr Małgorzata Wołoszyn, tel. 16-648-71-45 wew. 25

 1. Dawny Przeworsk w pocztówce i fotografii do 1944 r. – zajęcia ilustrowane slajdami.
 2. Życie codzienne w Przeworsku w czasie II wojny światowej.
 3. „Mówić prosto o rzeczach trudnych – przeworski wrzesień” – lekcja dla klas II-III szkół podstawowych.
 4. Losy przeworskich Żydów.
 5. Korzenie tradycji rodzinnej – przeworskie rody mieszczańskie w XVIII-XX w.
 6. Mistrz i jego warsztat - rola cechów rzemieślniczych w życiu miasta.
 7. Życie codzienne w pałacu magnackim w XIX w.
 8. Ordynacja Przeworska Książąt Lubomirskich.
 9. „O starym Przeworsku gawęda” – historia Przeworska.
 10. Przeworsk – miasto obronne.
 11. Ruch niepodległościowy w Przeworsku: powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”.
 12. „Kultura przeworska” – co współczesny przeworszczanin powinien wiedzieć o kulturze przeworskiej - zajęcia ilustrowane slajdami.
 13. Zabytki Przeworska.
 14. Z wizytą w muzeum – co to jest muzeum? Odkrywanie muzeum i zgromadzonych w nim eksponatów.
 15. Przeworsk znany i nieznany – propozycja lekcji muzealnej w formie wycieczki po mieście. Uwaga! Opłata za przewodnika wynosi 50 zł (grupa zorganizowana).

DZIAŁ HISTORII MIASTA I REGIONU - ETNOGRAFIA

Lekcje prowadzi mgr Katarzyna Ignas, tel. 16- 648-71-45 wew. 25

 1. Dawne zabawki wiejskie, drewniane i gliniane.
 2. Skąd się wzięło muzeum ?
 3. Magiczny czas świąt Bożego Narodzenia.
 4. Dawne kolędowanie na wsiach przeworskich.
 5. Zapust, czyli wiejski karnawał.
 6. Od wstępnej środy przez śródpoście do oblewanego poniedziałku – obrzędowość Wielkiego Postu i Wielkanocy na wsi przeworskiej.
 7. Kult Bożego Grobu, bębnienie i „turki” w Przeworsku – wielkopostne zwyczaje miejskie.
 8. Święcenie roślin – cykl obrzędów letnich na wsi przeworskiej.
 9. Ludowy strój przeworski.
 10. Od zmówin przez osłęby i czepiny do białego wieńca - wiejskie wesele przeworskie.
 11. Tradycyjne rzemiosła wiejskie: garncarstwo i druciarstwo, plecionkarstwo, bednarstwo, dawne techniki obróbki drewna – drążenie i żłobienie.
 12. Polska sztuka ludowa – tematyka, techniki, style.
 13. Dom przysłupowy, węgieł na obłap, gonty i kiczka – regionalne budownictwo drewniane (na przykładzie skansenu Pastewnik).
 14. „Nalejcie wosku na wodę ujrzycie swoją przygodę” – kawalerskie i panieńskie wróżby w wigilie św. Katarzyny i św. Andrzeja.
 15. Święty Mikołaj Biskup w tradycji i kulcie religijnym.

TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH ADRESOWANYCH DO GRUP PRZEDSZKOLNYCH I KLAS „0”

OPŁATA ZA LEKCJĘ MUZEALNĄ WYNOSI: 1 ZŁ

TEL. KONTAKTOWY MUZEUM W PRZEWORSKU 16 648 71 45

 1. Jak dawniej gaszono pożary? – lekcja prowadzona jest w salach Muzeum Pożarnictwa w Przeworsku. Dzieci zapoznają się z zabytkowymi sikawkami (ręcznymi i konnymi) służącymi do gaszenia pożarów. Umożliwia się dzieciom samodzielne uruchomienie wybranego strażackiego sprzętu bojowego.
 2. Legendy przeworskie (legenda o lipie Sobieskiego, legenda o przeworskich podziemiach, legenda o mufku futrzanym) – lekcja odbywa się w wybranych salach pałacu Lubomirskich. Dzieci zapoznają się z legendami dotyczącymi postaci historycznych, związanych z pałacem w Przeworsku. Lekcja może być połączona z zajęciami plastycznymi, podczas których dzieci ilustrują wybraną legendę.
 3. Na co dzień i od święta – opowieść o życiu książąt Lubomirskich w przeworskim pałacu – lekcja odbywa się we wnętrzach pałacowych. Dzieci dowiadują się jak wyglądało życie codzienne mieszkańców pałacu. Lekcja może być połączona z zajęciami plastycznymi.
 4. Świat naszych dziadków i pradziadków – dzieci zapoznają się z przedmiotami – eksponatami muzealnymi, które wyszły z użycia i przedmiotami, których nadal się używa, choć ich forma uległa zmianie. Lekcja może być połączona z zajęciami plastycznymi, podczas których dzieci rysują przedmioty - eksponaty muzealne, zestawiając je z przedmiotami współczesnymi.
 5. Przeworsk znany i nieznany - zwiedzanie Przeworska dla najmłodszych (4 trasy wycieczkowe do wyboru: 1. Pałac Lubomirskich – Kościół farny, 2.Pałac Lubomirskich – Ratusz, 3. Pałac Lubomirskich – Klasztor OO. Bernardynów, 4. Pałac Lubomirskich - Kopiec tatarski) Zwiedzanie trwa ok. 45 min. UWAGA! Opłata za przewodnika wynosi: 30 zł.
 6. Kolorowy strój ludowy – dzieci zapoznają się z eksponatami – elementami przeworskiego ludowego stroju odświętnego. Następnie kolorują konturowy rysunek stroju ludowego. (kolorowanka, kredki)
 7. Opowieść o Świętym Mikołaju Biskupie – dzieci poznają historię życia św. Mikołaja ilustrowaną materiałem ikonograficznym. Zapoznają się z eksponatami związanymi z kultem świętego (rózga, pieczywo figuralne „mikołaje”, strój Mikołaja, Diabełka i Aniołka). Na zakończenie zajęć przygotowują pocztówkę z wizerunkiem św. Mikołaja. (karteczki tekturowe A6, kredki)
 8. Papierowy aniołek na drzewko – dzieci zapoznają się ze sposobami wykonywania dawnych ozdób choinkowych z papieru i bibuły. Wykonują samodzielnie aniołka, używając gotowej główki papierowej i bibuły. (główki, bibuła, nitka)
 9. Najprostsza palma przeworska – podczas zajęć dzieci dowiadują się o wierzeniach związanych z palmą wielkanocną. Wykonują tradycyjną palmę przeworską z czterech roślin: trzciny, jałowca, kłokoczki i bazi. (rośliny, wstążka)
 10. Pisanka „oklejanka” – dzieci wykonują pisankę techniką aplikacyjną – oklejania bibułą jaja gotowanego, klejem sporządzonym z mąki i wody. Poznają najstarsze motywy zdobnicze i dowiadują się o symbolice jaja. (jajo gotowane, klej – mąka + woda, bibuła)
 11. Gry, zabawy, wyliczanki, zagadki – lekcja w plenerze (teren Zespołu Pałacowo-Parkowego). Uczestnicząc aktywnie w lekcji dzieci zapoznają się z dawnymi wiejskimi grami i zabawami, uczą się wyliczanek, odgadują zagadki. Lekcja odbywa się przy sprzyjających warunkach w parku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku
 12. Czym dawniej bawiły się dzieci? – dzieci bawiąc się, zapoznają z regionalnymi zabawkami drewnianymi i glinianymi, dowiadują się o surowcu z którego wykonane są zabawki, wzornictwie, prostej konstrukcji. Możliwość nauki wykonywania pajacyka z tektury (tektura, sznurek, nożyczki).
 13. O herbie Przeworska i o tym skąd się wzięły herby - dzieci poznają, co to takiego herb, do czego były i są potrzebne herby, poznają godło i barwy herbu Leliwa, projektują i kolorują własny herb (kredki).
 14. Przy polskim stole – obyczaje świąteczne i dobre maniery – dzieci dowiadują się co to jest bon ton i savoir-vivre, poznają obyczaje panujące przy stole, dowiadują się skąd wzięło się powiedzenie „być na szarym końcu”, poznają podstawowe zasady nakrywania do stołu. Na koniec zajęć dzieci wykonują ćwiczenie: pomagają mamie w ułożeniu jadłospisu i w nakryciu stołu.

© Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy