Strony internetowe Muzeum w Przeworsku używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Aktualności

15.03.2011

Po raz IX mamy przyjemność zaprosić dzieci wraz z ich opiekunami i wychowawcami do udziału w wojewódzkim konklursie plastycznym pt. WSPÓŁCZEŚNI RYCERZE ŚW. FLORIANA. W bieżącym roku proponujemy następujące tematy prac:
Akcje ratownicze podczas klęski powodzi
Ratowanie ludzi i zwierząt zagrożonych ogniem
Zapraszamy i życzymy wielu ciekawych pomysłów oraz radości przy tworzeniu prac.

 

Regulamin IX edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży

pod hasłem:

„Współcześni Rycerze Św. Floriana"

pod patronatem:

Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie
Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
Starosty Powiatu Przeworskiego

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.

 

2. Cele konkursu
Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym, a zwłaszcza bezpiecznego korzystania z dróg.

3. Warunki uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych.
Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie mniejszym niż A-4  i nie przekraczającym formatu A-3, na jeden z poniższych tematów :
 Akcje ratownicze podczas klęski powodzi
 Ratowanie ludzi i zwierząt zagrożonych ogniem
Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę indywidualnie, bądź w grupach (np. klasa lub koło zainteresowań).
Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na trzy grupy wiekowe:
          I grupa    - ( 5-6 lat) dzieci w wieku przedszkolnym
          II grupa   -  klasy 1-3 szkoły podstawowej
          III grupa  - klasy 4-6 szkoły podstawowej
Każda praca powinna być opatrzona na odwrocie kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, grupę wiekową, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

4. Terminy
Prace konkursowe należy składać w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku lub przesłać na adres: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Współcześni Rycerze Św. Floriana” do dnia 31.03.2011 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej muzeum pod adresem: www.muzeum.przeworsk.pl
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac dyplomy i nagrody rzeczowe
w każdej z wymienionych grup wiekowych.
Nagrody przyznane zostaną w ramach posiadanych środków.
Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 04.05.2011 r. o godz. 1100 podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku.

6. Zastrzeżenia
Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.
Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu w mediach, wydawnictwach        i prezentacjach internetowych.
Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.
Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Bliższych informacji  udziela Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku: 
tel.(16) 648 81 65 lub (16) 648 71 45


Zapraszamy do udziału w konkursie!

© Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy