Strony internetowe Muzeum w Przeworsku używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Aktualności

10.02.2010
Na zakończenie wystawy "W Pana Tadeusza świecie czarownym" zapraszamy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursach: plastycznym i recytatorskim. Finał w niedzielę 7 marca. Uczniom rozpoczynającym wkrótce ferie życzymy udanego wypoczynku z "Panem Tadeuszem".


REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO


1.Nazwa konkursu:

Konkurs recytatorski: „ W Pana Tadeusza świecie czarownym”
Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy

2. Cele konkursu:

- rozwijanie  zdolności recytatorskich,
- prezentacja umiejętności uczniów
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
- zachęcenie do występów przed publicznością
- popularyzacja twórczości Adama Mickiewicza

3. Zasady uczestnictwa:

- konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- zadaniem uczestnika jest prezentacja dowolnie wybranego fragmentu utworu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza
- recytacja nie może przekraczać 7 min.
- zgłoszenia do konkursu należy kierować do sekretariatu Muzeum w Przeworsku do
  26 lutego 2010 r.
- osobą odpowiedzialną za konkurs jest Halina Superson, tel. (16) 648 71 45

4. Kryteria oceny:

Komisja w składzie:
- przedstawiciel Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie - mgr Agnieszka Wajda
- przedstawiciel Biblioteki Pedagogicznej w Przeworsku - mgr Katarzyna Rudnicka
- nauczyciel polonista w Zespole Szkół Zawodowych im. Jana III Sobieskiego w Przeworsku - mgr Katarzyna Kokoszka
- przedstawiciel Muzeum w Przeworsku – mgr Katarzyna Ignas
dokona oceny recytacji w obydwu grupach wiekowych wg następujących kryteriów:
- dobór tekstu i jego opanowanie,
- interpretacja tekstu
- ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony jest sceniczny element ruchu, strój)

5. Nagrody:

Laureaci I i II miejsca w grupach wiekowych otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
Przewidziane są wyróżnienia w konkursie.
Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy pamiątkowe.

Regulamin konkursu plastycznego
"W Pana Tadeusza świecie czarownym"
1.    Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.

2.    Cele konkursu
Celem konkursu jest rozwijanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, zachęcanie do poznawania twórczości Adama  Mickiewicza.

3.    Warunki uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie mniejszym niż A-4  i nie przekraczającym formatu A-3  przedstawiającej wybrany epizod z  utworu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”.
Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na dwie grupy wiekowe:
          I grupa    - uczniowie gimnazjów
          II grupa   - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 Każda praca na odwrocie musi być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy, imię, nazwisko autora, grupę wiekową, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

4.    Terminy
Prace konkursowe należy składać w  Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Park 2, 37-200 Przeworsk do dnia 03.03.2010 r. (nieprzekraczalny termin złożenia prac).

5.    Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu zostaną podane również na stronie internetowej muzeum pod adresem: www.muzeum.przeworsk.pl
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac w każdej z wymienionych grup wiekowych nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe
Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 07.03.2010 r. o godz. 15.00  w Muzeum w Przeworsku.

6.    Zastrzeżenia
Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu w mediach, wydawnictwach i prezentacjach internetowych.
Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane.
Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Bliższych informacji  udziela Halina Superson, tel. (16) 648 71 45.


Zapraszamy do udziału w konkursie!
© Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy