Strony internetowe Muzeum w Przeworsku używają cookies („ciasteczek”). Są one potrzebne do prawidłowego działania oraz używane do celów statystycznych. Korzystając z niniejszego serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej lub zmienić ustawienia przeglądarki zapoznaj się z Polityką plików cookies.

Aktualności

04.03.2007V  Wojewódzki konkurs plastyczny
Współcześni Rycerze św. Floriana

pod patronatem Podkarpackiego Wojewódzkiego Kuratora Oświaty
Regulamin V edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego dla dzieci
pod hasłem:
„Współcześni Rycerze Św. Floriana”

1. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy.
Konkurs odbywa się pod patronatem Podkarpackiego Wojewódzkiego Kuratora Oświaty.

2. Cele konkursu

Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z różnorodnością zadań wykonywanych obecnie przez Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną na rzecz ratowania życia, zdrowia oraz mienia człowieka, jak również propagowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz postawy bezpiecznego zachowania w życiu codziennym.

3. Warunki uczestnictwa
Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół podstawowych. Zadanie konkursowe obejmuje wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice, w rozmiarze nie mniejszym niż A-4 i nie przekraczającym formatu A-3, na temat:
- Strażak-ratownik w akcji
Uczestnicy konkursu mogą wykonać pracę indywidualnie, bądź w grupach (np. klasa lub koło zainteresowań).
Prace będą oceniane przez komisję konkursową z zachowaniem podziału na trzy grupy wiekowe:
I grupa - 5-6 lat (dzieci w wieku przedszkolnym)
II grupa - 7-9 lat (klasy 1-3 szkoły podstawowej)
III grupa - 10-12 lat (klasy 4-6 szkoły podstawowej)
Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię, nazwisko, grupę wiekową, adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

4. Terminy
Prace konkursowe należy składać w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku lub przesłać na adres: Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy, Park 2, 37-200 Przeworsk z dopiskiem „Współcześni Rycerze Św. Floriana” do dnia 13.04.2007 r.

5. Rozstrzygnięcie konkursu
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora.
Wszyscy laureaci i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o werdykcie komisji konkursowej.
Wyniki konkursu podane zostaną również na stronie internetowej muzeum pod adresem: www.muzeum.przeworsk.pl/pl/edukacja/konkursy
Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów najciekawszych prac dyplomy i nagrody rzeczowe w każdej z wymienionych grup wiekowych.
Nagrody przyznane zostaną w ramach posiadanych środków.
Decyzje jury są nieodwołalne i niezaskarżalne.
Wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 7.05.2007 r. o godz. 11 00 podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w budynku Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku.

6. Zastrzeżenia
Organizator nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenie prac w czasie przesyłki.
Muzeum zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji prac uczestników konkursu w mediach, wydawnictwach i prezentacjach internetowych.
Prace zgłoszone na konkurs nie będą odsyłane.
Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Bliższych informacji udziela Dział Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku:
tel.(16) 648 81 65 lub sekretariat muzeum (16) 648 71 45

Zapraszamy do udziału w konkursie!

© Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy